Osades videotes on mesinik Aimar Lauge, filminud Rasmus Lepik.

Mesindamine korpustarudega - korpustaru tutvustus. Korpustaru detailide lahendusi on erinevaid, siin üks võimalikest ja headest variantidest.  

Mesindamine korpustarudega - põhjade vahetamine. Esimeseks tööks on kevadel korpustarude põhjade vahetamine, mis tagab mesilastele puhtama elukeskkonna. Samuti talvekahjude ülevaatus ja hindamine.

Mesindamine korpustarudega - kevadine koondamine. Kuni noorte mesilaste juurdekasv ei ületa talvitunud mesilaste suremust, on vaja kevadel pered üle kontrollida ja vajadusel pesaruumi kitsendada. Jooksvalt tuleb hinnata söödavarusid ja vajadusel pudersööta lisada.

Mesindamine korpustarudega - kevadrevisjon. Kui ilmad on soojemaks läinud, siis on võimalus teha peredele korralik kevadrevisjon. Vaadatakse üle mesilasemad - kas on olemas ja munevad. Haudme olukorrale antakse samuti hinnang. Emata pered ühendatakse teiste peredega.

Mesindamine korpustarudega - kärjeraamide rotatsioon läbi hooaja. Üks võimalik variant taru laiendamisest korpustega ja raamide liigutamisest korpuste vahel. Alates esimese korpuse lisamisest kuni talvepesa moodustamiseni.  

Mesindamine korpustarudega - esimese korpuse lisamine. Kui mesilaspered on kevadel kasvufaasis, siis tuleb jälgida, millal lisada juurde esimene lisakorpus. Paremaks töö korraldamiseks tasub pidada tarukaarte, kus vajalik info kirjas.

Mesindamine korpustarudega - teise ja kolmanda korpuse lisamine. Pered kasvavad juba mühinal ja mesiniku ülesanne on neile anda lisaruumi.

Mesindamine korpustarudega - meevõtmine. Käes on mesiniku jaoks magusaim aeg, kus tünnid täituvad imemaitsva kuldse meega. Peale meevõtmist on hea teha 5-raamiseid varuperesid kevadeks.

Mesindamine korpustarudega - varroatoosi ravi. Õigeaegne varroatoosiravi on võti tervete mesilasperede jaoks. Peale meevõttu tuleb teha ravi ja alustada talvesööda andmisega.

Mesindamine korpustarudega - hooaja lõpetamine. Hooaja lõpuks on pered koondatud ja söödavarud kontrollitud. Kui kõik on korras, siis on võimalus mesinikul minna koos mesilasperedega talveunne.  

Mesilasemade kasvatus.

Talvesööda andmine ja ravimine Meemeister OÜ mesilasgrupis. 

Lepagraanuli kasutamine suitsikus. 

Raamide kärjetamine.